top of page

Arbejdsuge

se videoen fra sidste års arbejdsuge her

Så holder vi arbejdsuge igen... og I kan godt glæde jer til det ;)

Dette forgår i uge 43 i dagene mandag 24.10. til fredag 28.10. 2022.

Fristen for tilmelding er 10.07. 2022, og der er link til tilmelding nederst på siden.

Ideen med arbejdsuger er, at aktionærerne kan udføre diverse opgaver på bygninger, inventar og mark. Der vil være tale om forskønnelse, oprydning, nyetablering og mark-have opgaver.

Belært af erfaringer, vil vi forsøge at tilpasse den fysiske belastning, så den matcher aktionærkredsens formåen.

Et væsentligt element med ugen er også det sociale, at lære hinanden at kende og få større ejerskab for vores ejendom.

 

ALLE interesserede kan tilmelde sig.

 

Der er behov for et antal aktionærer med særlige kompetencer i forhold til de planlagte opgaver.  Derudover prioriteres aktionærer der ikke tidligere har deltaget i aktionæruger/aktionærer med færrest point.

Det er endnu ikke fastlagt i detaljer hvilke arbejdsopgaver der prioriteres i arbejdsugen, men nedenstående vil være i spil:

Færdiggørelse af orangeri

Renovering af Pizzaovn og området omkring denne.

Oprydning i kældre og over den store garage

Fældning af store træer på marken ved Via Casorino

Oprydning mv i Staldområdet.

Savning af brænde til efterår/vinter brug

Reparation af diverse skader på murværk.

Vedligeholdelsesopgaver i have og mark

Vedligehold af vildsvin hegn.

Diverse projekter i området omkring Villa og i marken der er besluttet inden arbejdsugen

(legeområder, nyttehave, bænke mv.)

 

Maling af diverse inventar (skabe, borde mv)

Opsætning af bænk i køkken i Pisa.

Køkkenarbejde (Matteo vil næppe kunne deltage i køkkenet da han er med i olivenpresningen).

 

Hovedrengøring af værelser, fællesarealer, havemøbler og tjek af køkkeninventar.

Og meget andet.

 

 

Olivenplukning og hjælp til presning kan evt. også blive aktuelt, men det afhænger modning og vejr.

 

Der er mulighed for at skrive på tilmeldingsskemaet, hvis du har særlige kompetencer og kundskaber eller ønsker at arbejde med specielle områder.

 

Jo flere informationer I giver os om jeres muligheder for bidrag, des bedre kan vi organisere ugens forløb og udnytte alle kompetencer bedst muligt.

Der vil, grundet renovering, formentlig være 19 værelser til rådighed.

Der er en forudsætning at deltagerne ankommer senest til middagen søndag aften (eller tidligere for egen bo regning) og er der til fredag eftermiddag/lørdag formiddag.

Det forventes at alle deltager i min. 5 timers arbejde man-fredag.

Der betales ikke for ophold, og tildeles ikke point for ophold fra søndag 23/10 eftermiddag til lørdag 29/10 med afrejse formiddag.

Der er fri forplejning eksklusive drikkevarer.

Hvis du ønsker at deltage i arbejdsugen i uge 43 bedes du tilmelde dig på dette LINK

Fristen for tilmelding er 10.07. 2022.

 

Snarest muligt efter deadline, vil du modtage et svar med bekræftelse eller afslag på din tilmelding fra os.

Først da har eventuel endelig tilmelding fundet sted.

Der er rift om pladserne, så det anbefales, at du venter med flybestilling osv., indtil du

har modtaget bekræftelse fra os.

De praktiske oplysninger om ugens afvikling, samt fordeling af opgaver følger lige inden ugens start.

Der nedsættes en arbejdsgruppe til detailplanlægninger.
 

bottom of page