top of page

Arbejdsuge

se videoen fra arbejdsugen i 2021 her

Så holder vi arbejdsuge igen... og I kan godt glæde jer til det ;)

Dette forgår i uge 46 i dagene mandag 11.11. til fredag 15.11. 2024.

Fristen for tilmelding er 07.04. 2024, og der er link til tilmelding nederst på siden.

Ideen med arbejdsuger er, at aktionærerne kan udføre diverse opgaver på bygninger, inventar og mark. Der vil være tale om forskønnelse, oprydning, nyetablering og mark-have opgaver.

Belært af erfaringer, vil vi forsøge at tilpasse den fysiske belastning, så den matcher aktionærkredsens formåen.

Et væsentligt element med ugen er også det sociale, at lære hinanden at kende og få større ejerskab for vores ejendom.

 

ALLE interesserede kan tilmelde sig.

 

Der er behov for et antal aktionærer med særlige kompetencer i forhold til de planlagte opgaver.  Derudover prioriteres aktionærer der ikke tidligere har deltaget i aktionæruger/aktionærer med færrest point.

Det er endnu ikke fastlagt i detaljer hvilke arbejdsopgaver der prioriteres i arbejdsugen, men nedenstående vil være i spil:

Hegn reparation

Sti beskæring af vegetation

Træværk omkring containerplads repareres

Brænde fyldes op & saves/kløves

Vej vedligehold

Runding ved udsigtsterrasse

Høj terrasse v. Pizzaovn /(evt.)

Stald området udendørs renovering

Vinterklargøring af havemøbler og limonaia

Kapel opfriskning indvendig

Skodder/vinduer vedligehold og udskiftning

Male – Vinduer, stakit og murværk

Murværk reparationer

Hovedrengøring

Køkken-tjans

 

Der er mulighed for at skrive på tilmeldingsskemaet, hvis du har særlige kompetencer og kundskaber eller ønsker at arbejde med specielle områder.

 

Jo flere informationer I giver os om jeres muligheder for bidrag, des bedre kan vi organisere ugens forløb og udnytte alle kompetencer bedst muligt.

Der er en forudsætning at deltagerne ankommer senest til middagen søndag aften (eller tidligere for egen bo regning) og er der til fredag eftermiddag/lørdag formiddag.

Det forventes at alle deltager i min. 5 timers arbejde man-fredag.

Der betales ikke for ophold, og tildeles ikke point for ophold fra søndag 10/11 eftermiddag til lørdag 16/11 med afrejse formiddag.

Hvis der ønskes yderligere nætter i forlængelse af arbejdsugen, så bookes disse via ordinær eller spontan booking.

I vil modtage svar (bekræftelse eller afslag) på jeres tilmelding til arbejdsugen inden fristen for ordinær booking for efteråret.

Der er fri forplejning eksklusive drikkevarer.

Hvis du ønsker at deltage i arbejdsugen i uge 46 bedes du tilmelde dig på dette LINK

Fristen for tilmelding er 07.04. 2024.

 

Snarest muligt efter deadline, vil du modtage et svar med bekræftelse eller afslag på din tilmelding fra os.

Først da har eventuel endelig tilmelding fundet sted.

Der er rift om pladserne, så det anbefales, at du venter med flybestilling osv., indtil du

har modtaget bekræftelse fra os.

De praktiske oplysninger om ugens afvikling, samt fordeling af opgaver følger lige inden ugens start.

Der nedsættes en arbejdsgruppe til detailplanlægninger.
 

bottom of page