top of page

Udvalg

Vores brede aktionærkreds byder på masser af kompetencer, erfaringer og dedikerede aktionærer. Bestyrelsen har nedsat flere udvalg for at trække på deres viden og kompetencer - til glæde for alle aktionærerne.

 

Herunder kan du læse mere om de forskellige udvalg.

Byggeudvalget

Byggeudvalget har siden oprettelsen i efteråret 2020 arbejdet med planlægningen af renoveringen af Villa Vangile. Udvalgets opgave er at være bindeled mellem generalforsamlingen, bestyrelsen og de rådgivere, der er tilknyttet projektet i renoveringsfasen.

Sammen med den daglige leder har byggeudvalget den direkte kontakt til projektets rådgiver i Italien, Geometri Leonardo Frassineti, som står for renoveringsprocessen.

 

Byggeudvalget består af:

 • Niels Christian Sloth (formand)

 • Steen Camel

 • Niels Bundgaard

 • Jørgen Vieth
   

Alle medlemmer af byggeudvalget har tilknytning til byggebranchen. Steen Camel driver en smedevirksomhed og udlejning af ejendomme. Niels Bundgaard har erfaring som ingeniør i anlægsbranchen. Jørgen Vieth er elektriker og installatør med erfaring fra udlejning af ejendomme, renovering og ombygninger og endelig Niels Christian Sloth, som er uddannet arkitekt med erfaring fra bæredygtigt byggeri.

 

Disse forskellige kompetencer kommer i spil under de mange beslutninger, som udvalget tager i såvel planlægning som under udførelse af renoveringerne.

Byggeudvalgets medlemmer har også erfaring fra drift af ejendomme, så denne del forventer gruppen at bidrage med under færdiggørelsen af Villa Vangiles renovering.

Formand Niels Christian Sloth kan kontaktes på: niels.christian.sloth@gmail.com

IMG-20220905.jpg
Oliven2.jpg

Have- Skov- Vej udvalget
(Tidligere en del af agri udvalget)

Udvalgets opgaver er at lave planer for udbedring, udvikling og pleje/vedligehold af have- og vejarealer på Villa Vangile, og at forestå planlægning af etablering af faciliteter, som aktionærerne kan benytte udendørs under opholdet på Villa Vangile (samt på sigt måske i vor skov).
Der arbejdes med at skabe optimale udendørs rum til ophold i al slags vejr og hele året.

En genskabelse af haven, så vi har den have, som det gamle og historiske Villa Vangile fortjener, er et længerevarende projekt, som først forventes afsluttet om 2-3 år.

 
Der udarbejdes i samarbejde med bestyrelsen en prioriteret liste over kommende opgaver.
 
Have- Park udvalget udarbejder tidsplan og estimeret plan og budget over aktiviteterne og de nødvendige ressourcer i forhold til gennemførelsen af planerne. Disse aftales med bestyrelsen.
 
Udvalget bidrager i samarbejde med den daglige ledelse på VV til tilrettelæggelse af opgaver og planer for arbejdsuger med aktionærerne, hvor de tilbydes en mulighed (ikke pligt) for at deltage i arbejdsopgaver hørende under Have- Park udvalget.

Samt laver beskrivelse af mindre opgaver som aktionærerne kan lave under ophold på Villa Vangile. 

Udvalget består af:

 

Jakob Kobæk (formand)

Eva Myrup

Nina Schriver

Claus Bønløkke

 

Alle udvalgets medlemmer går op I projektet med stort engagement, og yder et stort frivilligt arbejde for fællesskabets bedste.

 

Udover udvalget, har vi en skare af dygtige håndværkere, og fingersnilde aktionærer, uden hvis indsats vore ideer og planer ikke lod sig gennemføre.

 

Formand Jakob Kobæk kan kontaktes på:

jk@wastetrade.dk

Kommunikationsudvalget

I takt med at Villa Vangile er blevet åbnet helt op, og der foregår en masse forskellige ting på stedet – så stiger behov for kommunikation til aktionærerne tilsvarende. Derfor er der nedsætte et kommunikationsudvalg, som er ansvarlig for kommunikationen omkring Villa Vangile.

 

Udvalget kommer fremadrettet primært til at varetage opgaver ift. udvikling og vedligeholdelse af hjemmesiden, den løbende udgivelse af Aktionærnyt og andre forefaldende kommunikative opgaver.

Kommunikationsudvalget består af:

 • Jesper Bøjlund (formand, visuel & web ansvarlig)

 • Bo Hansen (klipper, drone, fotograf og web operatør)

 • Cecilie Valeur (tekst & ord-ekvilibrist)

Ole Holm-Thomsen er bestyrelsens koordinator ift. Kommunikationsudvalget.

 

Vi har alle mange års erfaringer med at arbejde med kommunikation og ser frem til, at vi kan bidrage til at skabe en åben og konstruktiv kommunikation samt være med til at fortælle en masse gode historier om det fantastisk liv, der udspiller sig på Villa Vangile. Det vil vi både gøre i ord, foto og levende billeder.

Formand Jesper Bøjlund kan kontaktes på:

bojlund@creativerepublic.dk

image002.JPG

Designudvalget

Hvornår får man lige chancen for at indrette en gammel italiensk villa, der emmer af historie og traditioner? Det sker ikke lige så tit, så vi var fire aktionærer med stor interesse for indretning, der fluks greb chancen og nu arbejder passioneret for at gøre Villa Vangile til et smukt og funktionelt feriested for os alle. 

Designudvalget består af:

 •  Merete Sveistrup (forkvinde)

 • Jette Falck Kierkegaard

 • Susanne Eg Sloth

 • Helle Vieth

 

Det har været en lang proces, som startede med udarbejdelsen af en designmanual, så vi kunne lægge de overordnede linjer for det visuelle udtryk. Det egentlige arbejde kunne vi først tage rigtig fat på efter overtagelsen, og det lykkedes for to af os at tage derned kort efter, at den tidligere ejer Mario var flyttet ud. Der ventede os et stort arbejde med at sortere alt, der var blevet efterladt i villaen og stenhusene, så vi kunne danne os et overblik over, hvad der nu manglede. 

Vi fik kontakt med den lille toscanske familievirksomhed NeBa, der laver senge og ombetrækker møbler og i det hele taget kan levere alt til indretning. Vægfarver og tekstiler er blevet bestemt til alle rum, og i samråd med byggeudvalget og entreprenøren Claudio har vi indrettet køkkener og badeværelser. I takt med at renoveringen af de forskellige huse og værelser bliver klar, rykker vi ind med interiøret.

Forkvinde Merete Sveistrup kan kontaktes på:

vm.sveistrup@gmail.com

Design7.jpg
Oliven2.jpg

Olivenudvalget
(tidligere en del af Agriudvalget)

Olivenudvalgets opgave er at udvikle og bevare rammerne omkring Villa Vangile som en agriturisme enhed. Det gør vi ved at udnytte villaens naturlige ressourcer indenfor olivenproduktion.

Vi ønsker at bevare omgivelserne på olivenmarkerne, så Villa Vangile fremstår som en velplejet Toskansk olivenejendom. 

Aktionærerne inddrages i arbejdet, hvor det giver mening. 

Erfaringen har dog lært os, at arbejdet i marken er fysisk meget hårdt, og brugen af maskiner kræver megen erfaring.

Det er meget væsentligt, at plejen af mark, træer, plukning og olivenolieproduktionen foregår på et højt professionelt niveau. 

Der er truffet aftaler med eksterne samarbejdspartnere til det meste arbejde i marken.

Olivenmølles styres af vores managerpar. 

Værdien af vores olie skal udnyttes, til salg til aktionærer og evt. eksternt salg.

Vores Olivenmarker vil næppe kunne ”løbe rundt” økonomisk.

Der er dog visse skattemæssige fordele ved at vi fungerer som Agriturismo, og så er det jo faktisk en Olivenejendom vi har købt.

Hvilken herlighed det dog er at skue ud over vores egne over velplejede olivenmarker.

 

Olivenudvalget består af 

Bestyrelsesmedlem Ole Holm-Thomsen (formand)

Aktionær Bo Rhein-Knudsen

Aktionær Henrik Mærkedahl

Karen Gjesing Welinder

 

 Der er under udvalget en Ide og arbejdsgruppe af interesserede aktionærer.

Udvalgets formand Ole Holm-Thomsen kan kontaktes på:

ht@dadlnet.dk

40256290

bottom of page