top of page

Byggeudvalget

Byggeudvalget

Byggeudvalget har siden oprettelsen i efteråret 2020 arbejdet med planlægningen af renoveringen af Villa Vangile. Forudsætningen for udvalget var at være bindeled mellem bestyrelsen/generalforsamlingen og de rådgivere, der var tilknyttet projektet i opstartsfasen. Dette var virkeligheden frem til modtagelsen af de første tilbud på Pisa, Siena og Firenze primo 2021. Herefter har byggeudvalget sammen med den daglige leder på stedet haft direkte kontakt til entreprenørerne i Italien. Sidst er denne procedure ændret, så udvalget har direkte kontakt til projektets rådgiver i Italien, Geometri Leonardo Frassineti.
Hvem er byggeudvalget? Alle medlemmer af udvalget har tilknytning til byggebranchen. Steen Camel driver en smedevirksomhed og udlejning af ejendomme, Niels Bundgaard har erfaring som ingeniør i anlægsbranchen, Jørgen Vieth er elektriker og installatør med erfaring fra udlejning af ejendomme, renovering og ombygninger og endelig Niels Christian Sloth, som  er uddannet arkitekt med erfaring fra bæredygtigt byggeri. Disse forskellige kompetencer kommer i spil under de mange beslutninger, der tages i såvel planlægning som under udførelse af renoveringerne.

Byggeudvalgets medlemmer har også erfaring fra drift af ejendomme, så denne del forventer gruppen at bidrage til under færdiggørelsen af Villa Vangiles renovering

bottom of page