top of page

Den Skønne Olivenlund
og Olivenolie Produktion på Villa Vangile

Budget og overvejelser omkring olivenproduktionen.

Villa Stabbia er registreret som økologisk landbrugsejendom med samtidig udlejning af ferieboliger, et såkaldt agritourismo. Denne status vil blive opretholdt efter købet af Villa Stabbia, hvilket bl.a. betyder fordelagtige ejendomsskatter, lavere omkostninger til notar, adgang til diverse støtteordninger (EU).  Landbruget er med fokus på olivenproduktion, de ca. 2500 oliventræer producerer ca. 2500 liter olivenolie. Produktionen er økologisk og med egen presse og tilhørende udstyr på højt kvalitetsniveau. Kælderen i hovedbygningen er indrettet med olivenpresse, lager og showroom i særdeles attraktive velrenoverede og historiske rammer.

Ind til for få år siden, har der været supplerende vinproduktion på en del af skråningerne. Denne produktion kan relativt let genoptages med nyplantning af vin. Et andet forhold er, at det for aktionærerne vil være attraktivt at have adgang til egen hjembragt olivenolie på højt kvalitetsniveau kombineret med muligheden for som frivillig at kunne deltage i/følge dele af produktionen, f.eks. høst og presning.

Landbrugsarealerne udgør i alt ca. 10 hektar. Foruden oliven, er der adskillige frugt- og citrustræer, hvorfor aktionærerne kan forvente at være selvforsynende i sæsonen.

Maskiner og udstyr er placeret i den såkaldte garage ved Villaen. I Fase II, hvor garagen ombygges til to boenheder, er det planen, at flytte dette udstyr ned til de nye staldbygninger.

Økonomisk har landbruget historisk været en ”nul” aktivitet, med omkostninger og indtjening i størrelsesordenen kr. 250.000 – 300.000. Incitamentet har hos sælger været en stor interesse i at levere en ypperlig kvalitetsvare, med status som økologisk produktion.

Fremtidig er det forventningen at kunne fortsætte landbrugsdriften som en ”nul” aktivitet. Der er ført forhandlinger med  personer i nabolaget, anvist af sælger, som er interesseret i at fortsætte driften. Forskellige modeller for forpagtning har været drøftet og i disse drøftelser er det indgået som et krav, at aktionærer kan, men ikke skal bidrage med frivillig indsats. Vi har udsat de endelige beslutninger herom, til sælgers private fremtidige situation er mere afklaret – det er klart holdningen, at kan sælger i en form for managementlignende samarbejde fortsat være tilknyttet olivenproduktionen, vil det være en attraktiv løsning.

Et møde med den lokale landbrugsorganisation har bekræftet realismen i at en ”nul” økonomi er realistisk, at der er mange lokale kompetente personer, som vil være interesseret i et forpagtningslignende samarbejde, samt at den lokale landbrugsorganisation fortsat kan bistå med assistance og rådgivning,, så alle formaliteter overholdes.

Et ”worst case” scenarie med en udeblivende eller dårlig høst, vil betyde et underskud på niveau kr. 100.000. I denne situation, vil man ganske enkelt undlade at høste. Høsten er langt den største omkostning. Et sådant scenarie har været aktuelt én gang i de 17 år, hvor den nuværende ejer har forestået driften.

På nuværende tidspunkt har vi på ovennævnte baggrund ikke planlagt driften yderligere. Strukturelt er det planen at bestyrelsen i Mit italienske Slot a/s nedsætter et udvalg, som med mandat og reference til bestyrelsen planlægger og leder denne aktivitet på aktionærernes vegne.

I kravene hertil vil bl.a. indgå:

  • Opretholdelse af den formelle status som landbrug

  • Opretholdelse af status som økologisk

  • Adgang til at aktionærer kan, men ikke skal assistere med frivillig indsats

  • Adgang til at aktionærer kan købe egen olivenolie til kostægte priser

Økonomisk er landbrugsdriften med en omsætning og omkostning på kr. 250.000-300.000 en relativ beskeden økonomi i forhold til den øvrige økonomi omkring overnatning og vedligeholdelse, som er på et niveau på over kr. 4.000.000.

bottom of page