top of page

Økonomi

Villa Vangile er et feriested forbeholdt aktionærerne og deres familier, og med en enkel og overskuelig økonomi.

 

Købet af Villa Vangile i december 2020 og økonomien i slottet er derfor baseret på nogle grundlæggende politikker, som er beskrevet i en ejeraftale, som alle aktionærer tiltræder. Ændringer i aftalen fremlægges på den årlige generalforsamling og kræver, at 2/3 af de fremmødte stemmer for.

 

Politikken i ejeraftalen omkring økonomien, er:

  • ”at selskabet har ingen gæld og en positiv likviditet”, og

  • ”selskabet primære omsætning er aktionærers faste bidrag og betaling for ophold”

 

Det betyder, at købet og de igangværende og planlagte renoveringer, udelukkende er finansieret af selskabets aktionærer samt, at der ingen gæld er. Herved sikres den nødvendige likviditet til den grundige renovering, så alt kan betales kontant.

Ligeledes finansieres også driften af Villa Vangile af dets aktionærer. Det er i den forbindelse passende at skelne mellem to kategorier af omkostninger - nemlig faste og variable. De følgende beløb er inklusive italiensk moms.

 

Faste Omkostninger:

De faste omkostninger bidrager alle aktionærer forholdsmæssigt til, uanset om de rent faktisk benytter sig af retten til ophold på Villa Vangile eller ej. Dette beløb er pt. 1000 Euro årligt og opkræves hvert år i januar måned for det pågældende år. Eksempler på sådanne faste omkostninger er: Ejendomsskatter, offentlige afgifter til vand, kloak, renovation og energi, basal vedligeholdelse af bygninger, teknik og have, tilsyn og administration og dele af afskrivninger.

 

Bestyrelsen har mandat til ved uventede hændelser at regulere beløbet, ligesom beløbets størrelse for det kommende år fremlægges af bestyrelsen på den årlige generalforsamling til orientering.

 

Variable omkostninger:

De variable omkostninger afholdes af de aktionærer, der benytter sig af deres ret til ophold. Princippet er, at årets variable omkostninger fordeles på antallet af overnatninger, justeret for sæson og hvilke boenheder (store eller små), som den enkelte bor i. Eksempler på variable omkostninger er: Rengøring, linned og håndklæder, vask, booking, afskrivning på inventar, andel af energi, kloak, vand og renovation, løn ud over tilsyn, administration, arbejdsuge og arbejdsgrupper.

 

Overnatningsprisen er i gennemsnit kr. 200 pr. nat/person.

bottom of page